Tar vid efter nybilsgarantin

GOSafe Extended är en garanti som tar vid efter att din nybilsgaranti går ut. Förlänger tryggheten i flera år till.

GARANTIPRODUKT: GOSafe Extended
FORDON SOM KAN TECKNAS: Nästan alla bensin-, diesel och hybridbilar som har minst 6 månaders kvarvarande fabriksgaranti. 
SJÄLVRISK: Ingen självrisk
MAX GILTIGHETSTID: Garantin upphör automatiskt när fordonet når en ålder av 5 år eller har passerat 12 000 mil. Se ditt garantibevis för giltighetstid.
VILLKOR: Vänligen observera att detta är en övergripande beskrivning av garantiprodukten. Du kan också ladda ner den senaste versionen av villkoren på denna sida.

Giltighetskrav

Fordonet ska vara skött enligt tillverkarens föreskrifter. Fordonet måste godkännas av en Fragus GOSafe-återförsäljare vid tidpunkten för för tecknandet. Garantin kan överlåtas vid försäljning till privatperson men garantin upphör automatiskt om fordonet exporteras, säljs till utomstående fordonshandlare eller via bilförmedlare.