Vanliga frågor

De vanligaste frågorna om garantier

Vänligen sänd er frågor till oss via mail till skada@fragus.com
Alternativt kontaktar du oss via telefon 031-27 70 40. Tänk på att om du mejlar undviker du eventuell telefonkö och att vi normalt besvarar dina frågor inom 1 timme.

I garantibeviset som bilägaren har fått från oss står tydligt vilka komponenter som omfattas av garantin till det aktuella fordonet. När vi har fått en komplett skadeanmälan från verkstaden fattar våra kunniga skadehanterare beslut i ärendet och därefter meddelas ni via mejl.

I de fall reklamationen omfattas av våra villkor bekostar vi felsökning på fordonet. I de fall reklamationen ej omfattas av villkoren, bekostar fordonsägaren felsökningen, förslagsvis i samråd mer er verkstad.

En skada anmäls enkelt av verkstaden på vår hemsida fragus.com. Detta sker genom att ni fyller i formulär som ni hittar genom att logga in på "Mina sidor" (på startsidan eller under Återförsäljare).

Vi strävar efter att lämna svar inom max 1 timme, oftast ännu snabbare!

Enklast och snabbast är om verkstaden beställer delar via sina befintliga kanaler. När det gäller begagnade/renoverade komponenter kan vi på Fragus ha bra inköpskanaler varför vi alltid har en dialog med verkstaden i de fall det kan vara aktuellt med begagnade/renoverade komponenter.

Normalt vill vi att utbytta komponenter sparas i 3 månader innan de kan förverkas.

Hyrbil/ersättningsfordon omfattas inte av garantin, vi strävar alltid efter en snabbt och bra samarbete med verkstaden så att bilägaren får sin bil reparerad så snart som möjligt.

Ingår bärgning i garantins omfattning, så ersätter vi den självrisk för bärgningen ni får från försäkringsbolaget. Detta förutsatt att skadeaanmälan är godkänd av oss.

I vårt skadesvar som skickas till verkstaden finns alla uppgifter som behövs för att fakturera.

Omfattas skadeanmälan av garantin, ersätter vi arbete och material. I de fall skadeanmälan ej omfattas av fordonsägarens omfattning/villkor bekostas arbetet av fordonsägaren, förslagsvis i samråd mer er verkstad.

Fakturan skall vara inklusive 25 % moms.

Fick du inte svar på din fråga?

Tag kontakt med oss så hjälper vi dig på bästa sätt

inkl