Vid skadeanmälan

Våra erfarna specialister hjälper dig! Vid en kundreklamation har du normalt
ett besked till dig och din kund inom en timme!

Detta gör du vid en kundreklamation

Ring oss på 031-27 70 40 så får ni tala med en av våra skadereglerare som hjälper dig med information och instruktioner hur du hanterar kundens skadeanmälan och hur man fyller i den skadeanmälan som ligger till grund för vår bedömning. Du hittar svar på vanliga frågor här! 

Reparationer som utförs utan vårt skriftliga godkännande ersätts inte av garantin. Vi reparerar kundens fordon till att motsvara det skick som fordonet var i vid skadetillfället och ersätter inte fel som förelåg vid leverans eller felsökningskostnad på fel som inte ingår i garantin.

Vid skada utomlands skall en auktoriserad märkesverkstad användas och betalningen utföras med ett betalkort, exempelvis VISA eller Mastercard.

Vill din kund göra en skadeanmälan?
Våra duktiga specialister hjälper dig!

Det sista er kund vill är att hamna i ovisshet om vad garantin omfattar, vem som ska kontaktas och 
vem som kan reparera bilen. Kontakta oss så får du ett svar inom en timme! Vid godkänd skada planeras lämpliga åtgärder och ni kan snabbt lämna ett besked till kunden 

PROFFS TAR EMOT

PROFFS TAR EMOT

Ni kopplas direkt till en erfaren och kunnig skadehanterare som tar emot anmälan och hjälper till att ringa in problemet.

BESKED INOM 1 TIMMMA

BESKED INOM 1 TIMMMA

Samma handläggare återkommer till er inom max 1 timma med besked om skadan omfattas av garantin och vid godkänd skada, specificera godkända åtgärder.

I RÄTTA HÄNDER

I RÄTTA HÄNDER

Vid godkänd skada prioriterar vi att reparationen utförs av en auktoriserad partner och med hänsyn till kundens geografiska närhet.

Information för verkstaden

Ring oss på 031-27 70 40 så får ni tala med en av våra skadehanterare som informerar om bilens garantivillkor och hur ni fyller i en skadeanmälan på vår hemsida. Godkänd skada repareras felet till att motsvara det skick som fordonet var i vid innan felet uppstod. Åtgärder som utförs utan vårt skriftliga godkännande ersätts inte av garantin, inte heller fel som förelåg vid leverans eller felsökningskostnad på fel som inte ingår i garantin.

Innan du kontaktar Fragus

Innan du ringer till oss för att göra en skadeanmälan, kontrollera att kunden har en giltig garanti på det aktuella fordonet. Garantibeviset med datum och information som avser kundens bil har kunden fått hemskickat senast 10 dagar efter fordonets leverans.