Utökad motorgaranti med extra trygghet

GOSafe Basic är en prisvärd garanti täcker de viktigaste och dyraste drivlinekomponenterna i fordonet. 

GARANTIPRODUKT: GOSafe Basic
FORDON SOM KAN TECKNAS: GOSafe Basic kan tecknas på bensin, diesel- og hybridbilar.
SJÄLVRISK: Ingen självrisk. Reparationstak 25 000 inkl moms.
VARAKTIGHET: Garantiperioden är skriven på respektive garantibevis. Garantin upphör automatiskt när bilen är 20 år eller har passerat 25 000 mil. Garantiperioden är skriven på respektive garantibevis.
GARANTIVILLKOR: Observera att detta är en beskrivning av garantiprodukten, kompletta villkor skickas med garantibeviset. 

Giltighetskrav

Fordonet ska vara skött enligt tillverkarens föreskrifter. Fordonet måste godkännas av en Fragus GoSafe-återförsäljare vid tidpunkten för för tecknandet. Garantin kan överlåtas vid försäljning till privatperson men garantin upphör automatiskt om fordonet exporteras, säljs till utomstående fordonshandlare eller via bilförmedlare.