Vid skadeanmälan

Lugn, vi hjälper dig när oturen är framme. Normalt har du ett besked inom en timme!

Är du bilägare? Detta gör du om du vill anmäla en skada

Vid en reklamation kontakta oss på Fragus på 031-27 70 40 så hjälper vi dig genom att hänvisa till auktoriserade verkstäder i din närmiljö alternativt till den fordonshandlare som du köpte fordonet av. Du kan naturligtvis också själv kontakta den handlare du köpte fordonet av, och be att de kontaktar oss.

Reparationer som utförs utan vårt skriftliga godkännande ersätts inte av garantin. Vi reparerar din bil till att motsvara det skick som bilen var i vid skadetillfället och ersätter inte fel som förelåg vid leverans eller felsökningskostnad på fel som inte ingår i garantin.

Vid skada utomlands skall en auktoriserad märkesverkstad användas och betalningen utföras med ett betalkort, exempelvis VISA eller Mastercard.

Duktiga specialister hjälper dig!

Det sista du som kund vill är att hamna i ovisshet om vad garantin omfattar, vem som ska kontaktas,
vem som kan reparera bilen och hur lång tid det kommer att ta. Kontakta oss så hjälper vi dig!

PROFFS TAR HAND OM DIN SKADEANMÄLAN

PROFFS TAR HAND OM DIN SKADEANMÄLAN

Det företag som du köpte bilen av hanterar reklamationen direkt med oss på Fragus. En erfaren och kunnig skadehanterare tar emot anmälan och hjälper till att ringa in problemet. 

BESKED INOM 1 TIMMMA

BESKED INOM 1 TIMMMA

Samma skadehanterare återkommer till den företag/verkstad du valde inom max 1 timma med besked om skadeanmälan omfattas av garantin samt planerad åtgärd.

I RÄTTA HÄNDER

I RÄTTA HÄNDER

Vid godkänd skada prioriterar Fragus att reparationen utförs av en auktoriserad partner och med hänsyn till kundens geografiska närhet.

Information för dig som fordonsägare

Innan du ringer till oss eller åker till en verkstad för att göra en skadeanmälan så kontrollera att du har en giltig garanti på det aktuella fordonet. Garantibeviset med datum och information som avser just ditt fordon skickas till din angivna e-post efter det att garantin tecknats och godkänts av oss. 

Skötsel

Service är en viktig del av bilens livslängd. Som ägare till bilen så är det ditt ansvar om garantin skall gälla att du sköter din bil enligt fabrikantens anvisningar. Se din servicebok för mera information

Utdrag ur villkoren:
”För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. Under perioden för garantins giltighet skall service och eventuella garantireparationer utföras av säljande företag eller av detta anvisad verkstad. Allt underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets original servicebok, som på anmodan av oss skall kunna uppvisas vid skadetillfälle.”