Vanliga frågor om våra garantier

I villkoren på ditt garantibevis kan du läsa exakt vad som ingår i garantin. Garantin avser uppkomna fel på de komponenter som ingår din garanti. 

Undantag

Fel eller skador som uppstår på grund av till exempel slitage, hög oljeförbrukning, olika kedjor eller komponenter som avviker från fordonets seriemässiga utförande ingår inte, se undantag i villkoren.

Garantin ersätter inte fel som förelåg vid leverans, ej heller felsökningskostnad på fel som inte ingår i garantin.

Efter leveransen måste du serva och sköta fordonet enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. Service är en viktig del av fordonets livslängd. Som ägare till fordonet så är det ditt ansvar om garantin skall gälla att du sköter ditt fordon enligt fabrikantens anvisningar. Se din servicebok för mera information.

Utdrag ur villkoren:
”För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. Under perioden för garantins giltighet skall service och eventuella garantireparationer utföras av säljande företag eller av detta anvisad verkstad. Allt underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets original servicebok, som på anmodan av oss skall kunna uppvisas vid skadetillfälle.”

Vid leveransen skall fordonet ska vara testat, service utfört enligt plan och utan skador på de komponenter som garantin omfattar. I samband med köp av ditt nya fordon så hjälper säljaren dig att presentera den / de garantier som passar ditt val av fordon. 

Garantin är giltig inom EU, Norge, Schweiz och Storbritannien.

Ja, du kan överlåta garantin så att den följer med bilen om du säljer den privat (men inte till ett företag). 

Beroende på bil/modell och ålder kan det finnas möjlighet att förlänga din garanti. Kontakta oss, så hjälper vi dig. 

Kontakta oss på Fragus så hjälper vi dig genom att hänvisa till auktoriserade verkstäder i din närmiljö alternativt till den fordonshandlare som du köpte fordonet av. Du kan naturligtvis också själv kontakta den handlare du köpte fordonet av, och be att de kontaktar oss.

Skadeanmälan görs av vald verkstad på vår hemsida 

Då vi har mottagit din skadeanmälan via vald verkstad tar våra duktiga skadehandläggare hand om anmälan och reglerar den enligt villkoren i din garanti.

Verkstaden får normalt inom en timme ett skriftligt svar av våra handläggare via e-post om skadan är godkänd varpå de omgående meddelar dig. Vid godkänd skada planerar du sedan tillsammans med verkstaden när åtgärd kan genomföras.

Om du planerar att åka utomlands med bilen är det viktigt att du är medveten om de eventuella utmaningar som kan inträffa om du skulle råka ut för ett driftstopp. Garantin gäller vid utlandsresa inom EU, Schweiz, Norge och Storbritannien.

Garantins villkor gäller som vanligt vid en eventuell skada på bilen. Dock gäller det att följa våra instruktioner vid utlandsärenden;
- Kontakta alltid Fragus Group så fort ni får ett problem med bilen.
- Se alltid till att bilen hamnar på en auktoriserad märkesverkstad för
  respektive bilmärke.
- Ni betalar själva för reparationen.
- Betalning måste ske med betal-/kreditkort.
- Efter genomförd reparation så mailas fakturan och betalningsunderlaget
  till Fragus Group.
- När vi får in de underlag som krävs så hanterar vi ärendet och ersätter
  er för era utlägg om felet omfattas av er garanti.

 

Fick du inte svar på din fråga?

Tag kontakt med oss så hjälper vi dig på bästa sätt

inkl