Almindelige spørgsmål

Vi har her samlet de mest almindelige spørgsmål om vores garantier, såsom hvordan du anmelder en skade, hvilke regler, der gælder for service af dit køretøj, om du kan køre til udlandet og andre vigtige forhold, som vores sagsbehandlere typisk bliver spurgt om.

I vilkårene på garantibeviset kan du læse præcist, hvad garantien dækker. Garantien dækker opståede fejl på de komponenter, der er omfattet af garantien. 

Undtagelser

Fejl eller skader, der opstår på grund af eksempelvis slitage, højt olieforbrug, ukurante remme eller komponenter, der afviger fra køretøjets seriemæssige udførelse er ikke dækket, se undtagelserne i vilkårene.

Garantien dækker ikke fejl, der fandtes ved leveringen, og heller ikke udgifter til fejlfinding af fejl, der ikke er omfattet af garantien.

Efter leveringen skal du i hele garantiperioden udføre service på og vedligeholde køretøjet i henhold til producentens forskrifter. Service er af afgørende betydning for køretøjets levetid. Som køretøjets ejer er det dit ansvar at vedligeholde det i henhold til producentens forskrifter, så garantien er gældende. Se din servicebog for yderligere oplysninger.

Uddrag af vilkårene:

”For at garantien skal være gyldig, skal køretøjet være vedligeholdt og vedligeholdes i henhold til producentens forskrifter i hele garantiperioden. Al vedligeholdelse skal være professionelt udført og skal altid dokumenteres i køretøjets originale servicebog, der ligeledes skal kunne fremvises efter anmodning fra os i tilfælde af skade.”

Køretøjet skal ved levering være gennemgået, service skal være planmæssigt udført, og der må ikke være skader på de komponenter, garantien omfatter. I forbindelse med købet af dit nye køretøj hjælper sælgeren dig med at præsentere den/de garantier, der passer til det valgte køretøj. 

Garantien gælder i alle lande, der er en del af EU/EØS samt i Schweiz.

Ja, du kan overdrage garantien, så den følger med køretøjet, hvis du sælger det privat (men ikke til en virksomhed). 

Afhængigt af bi/model og alder kan det være muligt at forlænge din garanti. Kontakt os, så hjælper vi dig.

Kontakt os hos Fragus, så hjælper vi dig ved at henvise til et autoriseret værksted nær dig eller til den forhandler, hvor du købte køretøjet. Du kan naturligvis også selv kontakte den forhandler, hvor du købte køretøjet, og bede dem kontakte os.

Når vi har modtaget din skadesanmeldelse via det valgte værksted, tager vores dygtige sagsbehandlere hånd om anmeldelsen og gennemgår den i henhold til vilkårene i din garanti.

Værkstedet får, normalt inden for 1 time, en e-mail fra vores sagsbehandler med svar på, om anmeldelsen er godkendt, hvorefter værkstedet straks informerer dig. Hvis reklamationen er godkendt, aftaler du og værkstedet, hvornår udbedringerne skal foretages.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os så hjælper vi dig gerne.