Kerneværdier & adfærd

Kerneværdier / adfærd

Innovativ

Vores kendetegn er ved vores vilje til at udvikle os og vores forpligtigelse til altid at blive bedre. Vi tror på vores egne ideer og opmuntrer hinanden til at tænke ud af boksen.

Forberedte

Vi har forberedt os og er et skridt foran. Det betyder, at vi kan være sikre på, at vi som en specialiseret virksomhed opdager og udnytter alle de muligheder, vi ser for vores kunder og dermed for os selv.

Betænksomme

Betænksomhed er vores ansvar.
Vi ved, at vi vokser og har fordel af at have gode relationer med hinanden, med vores kunder og som en del af samfundet.


Kvalitetspolitik

Vi skal være hjælpsomme og lydhøre over for vores kunders ønsker gennem en regelmæssig dialog for at sikre, at vi besidder aktuel viden om spørgsmål, som er af betydning for samarbejdet. Gennem en tæt og respektfuld kontakt med kunder og partnere bliver vi enige om fælles mål vedrørende udvikling, kvalitet og vækst.

Vores kvalitetsarbejde skal føre til øget kundetilfredshed og loyalitet. Vores kvalitetsarbejde skal gennemsyre alle processer i virksomheden, og vores kunder skal have det største udbytte af vores stræben efter fuldendt kvalitet.

”Vores kvalitetsarbejde skal føre til øget kundetilfredshed og loyalitet.”


Fragus skal have en organisation, der er forretningsorienteret og tilpasser sig de krav, som markedet til enhver tid stiller. Vores produkters nytteværdi skal give vores kunder den størst mulige udveksling af markedsføring, salgsstøtte, feedback til værkstedet og øge kundetilfredsheden.

Vi skal kontinuerligt støtte og uddanne vores kunder inden for vores profils rammer med henblik på at sikre, at kunderne til enhver tid har den størst mulige viden om, hvordan man bedst skaber virkninger på markedet.

Vi skal konstant udvikle og stimulere markedet for at øge markedsværdien af vores produkter og tjenester. Vores opdrag skal gennemføres med høj kvalitet for både vores kunder og vores kunders kunder. Vi skal altid opfylde vores forpligtelser og levere i henhold til aftalen.

Vi tilstræber også at overgå de forventninger, som vores samarbejdspartnere har til os. God opførsel skaber tillid, som til gengæld er grundlaget for en succesfuld erhvervsvirksomhed.