Et tryggere hjem. Uansett hvor du er.

GoSafe Motorhome er en skreddersydd garanti for bobilen din. Garantien omfatter også bodelen.

GARANTIPRODUKT: GoSafe
PREMIUM MÅLGRUPPE: Nesten alle kjøretøymerker og -modeller i alderen 2–9 år
EGENANDEL: 0,-
AVGIFT: Abonnement eller engangsbetaling
AVGIFTSSTART: Tegningstidspunkt
MAKS. VARIGHET: Garantien opphører automatisk når kjøretøyet er 12 år eller har passert 150 000 km. (det som skjer først)
VARSEL OM OPPSIGELSE: 12 måneders binding. Etter dette kan abonnementet sies opp fra dag til dag
KRAV TIL GYLDIGHET: Alle servicetilsyn skal overholdes etter fabrikkens krav og med en toleranse på maks. +60 dager/+3000 km. Kjøretøyet skal ved tegningstidspunktet være godkjent for garanti av Fragus GoSafe-forhandler

Vedlikehold

For at garantien skal være gyldig må kjøretøyet være vedlikeholdt og vedlikeholdes i henhold til produsentens forskrifter. I perioden garantien er gyldig skal service og eventuelle garantireparasjoner utføres av selgende foretak eller verksted anvist av Fragus. Alt vedlikehold skal være utført av faglig kvalifisert personell, og skal uten unntak dokumenteres i kjøretøyets originale servicebok, som på forespørsel fra Fragus skal kunne fremvises ved en eventuell skade. Garantien omfatter ikke skader som er oppstått på grunn av bruk av komponenter som avviker fra kjøretøyets seriemessige utførelse. Deler som kan forventes å bli slitt som en del av kjøretøyets normale funksjon dekkes ikke av garantien.