Tar over etter fabrikkgarantien 

GOSafe Motorhome Extended er en garanti som tar over etter at fabrikkgarantien utløper. Dermed kan du føle deg trygg i flere år til.

GARANTIPRODUKT: GOSafe Motorhome Extended
FORDON SOM KAN TEGNES: GOSafe Motorhome Extended kan tegnes på kjøretøy som er originalmontert av bobilprodusent og som har minst 6 måneder igjen på fabrikkgarantien.
EGENANDEL: 0,-
MAKS. VARIGHET: Garantien opphører automatisk når kjøretøyet blir 5 år eller har passert 100 000 km, det som først inntreffer.
KRAV TIL GYLDIGHET: Alle servicetilsyn skal overholdes etter fabrikkens krav og med en toleranse på maks. +60 dager/+3000 km. Kjøretøyet skal ved tegningstidspunktet være godkjent for garanti av Fragus GOSafe-forhandler.

Godkjente kjøretøymodeller

GOSafe Motorhome Extended kan tegnes på kjøretøy som er originalmontert av bobilprodusent og som har minst 6 måneder igjen på fabrikkgarantien.

Fragus forbeholder seg retten til å nekte tegning av garantier på individuelle kjøretøy.