En unik garanti med omfattende dekning

GOSafe Complete er en av markedets mest omfattende og fleksible garantier for nesten alle brukte biler yngre enn 10 år. Også for deg med hybrid- eller elbil.

GARANTIPRODUKT: GOSafe Complete.
PREMIUM MÅLGRUPPE: Nesten alle kjøretøymerker og -modeller under 10 år.
EGENANDEL: 0,-
AVGIFT: Abonnement eller engangsbetaling.
AVGIFTSSTART: Tegningstidspunkt.
MAKS. VARIGHET: Til kjøretøyet er 10 år eller har gått totalt 200 000 km (det som skjer først).
KRAV TIL GYLDIGHET: Alle servicetilsyn skal overholdes etter fabrikkens krav og med en toleranse på maks. +60 dager/+3000 km. Kjøretøyet skal ved tegningstidspunktet være godkjent for garanti av Fragus GOSafe-forhandler.

Vedlikehold

For at garantien skal være gyldig må kjøretøyet være vedlikeholdt og vedlikeholdes i henhold til produsentens forskrifter. I perioden garantien er gyldig skal service og eventuelle garantireparasjoner utføres av selgende foretak eller verksted anvist av Fragus. Alt vedlikehold skal være utført av faglig kvalifisert personell, og skal uten unntak dokumenteres i kjøretøyets originale servicebok, som på forespørsel fra Fragus skal kunne fremvises ved en eventuell skade. Garantien omfatter ikke skader som er oppstått på grunn av bruk av komponenter som avviker fra kjøretøyets seriemessige utførelse. Deler som kan forventes å bli slitt som en del av kjøretøyets normale funksjon dekkes ikke av garantien.