Fragus abonnemangsplattform JustGO växer i Finland

Fragus abonnemangsplattform JustGO växer i Finland

Sedan Fragus lanserade abonnemangsplattformen JustGO i Finland har den tagits emot väl av marknaden. Med start i mars har nu Honda-återförsäljaren Nic. Christiansen Group anslutit sig till plattformen.

Fragus kommer att producera service- and maintenance contracts på abonnemangsbasis för Hondabilar via plattformen JustGO. Systemet gör det bland annat möjligt att räkna ut kostnaden för kontraktet och skicka detta som offert till kunden, utan att skapa bindande avtal. JustGO låter också handlaren hämta in relevant data från registreringsnumret, något som annars behövts skrivas in manuellt.

Vi har samarbetat med Honda i Finland i 10 år nu när det gäller serviceavtal. Tidigare tillhandahöll vi plattformen och kontraktsförvaltningen som en underleverantör till Santander. År 2020 kom parterna överens om att den här modellen skulle överges och istället övergå till JustGO-plattformen. - Jukka Järvinen, CEO Fragus Group Finland

Den nya verksamhetsmodellen kommer helt att ta bort det administrativa arbetet med import eftersom Fragus kommer att tillhandahålla plattformen, ta hand om spårning, kundfakturering, utbildning av återförsäljare och allting. - Kaj Tikka, försäljningschef NCG Import Finland Oy AB

Nic. Christiansen Group har sedan 2017 ansvarat för Hondas importverksamhet i Finland.