Elbilen fortsatt populär

Elbilen fortsatt populär

Nyregistrerade laddbara bilar står hittills i år för över 50 procent av alla nyregistreringar i Sverige, en ökning på drygt 8 procent från föregående år. Just laddbara bilar är den kategori som bryter den annars nedåtgående trenden för bilhandeln. Även på begagnatsidan upplever vi en ökad efterfrågan av just laddbara bilar.

Vi ser en tydlig trend hos våra handlare där fordonsköparen i allt större utsträckning efterfrågar laddbara bilar även i begagnatledet i den mån det finns tillgängligt. Det finns både ekonomiska och miljömässiga skäl, det väger tungt i beslutsprocessen hos konsumenten. - Michael Bergh, COO Fragus Group

Trots höjda elpriser är det fortsatt billigast med elbil jämfört med bensin-och dieselbilar, visar en rapport från Mobility Sweden. Rapporten belyser även regionala skillnader i elpriset, där södra Sverige drabbats hårdare av de ökade priserna. Den genomsnittliga kostnaden per mil vid hemmaladdning har januari till augusti varit knappt tre kronor högre i södra jämfört med norra Sverige. Tittar man enbart på augusti månad skiljer sig dock den genomsnittliga milkostnaden med strax över sju kronor. Bensin- och dieselpriserna uppges samtidigt ha ökat med 32 procent respektive 49 procent under året, och den laddbara bilen fortsätter alltså att vara det mest ekonomiskt fördelaktiga valet sett till drivmedelskostnad.

Fragus har omfattande trygghetsgarantier för både el-och hybridbilar. Du kan också kontakta oss om du har frågor kring våra garantier.